Ersek on line


HUMOVIT

GLISNJAK

TRESET
 

TRESET

PRODAJA I DOVOZ TRESETA
(crnog i bijelog)

Općenito o tresetu:
Sastoji se od manje ili više raspadnutih mahovina iz roda Sphagnum. Prema stupnju raspadnutosti i količini hranjiva dijeli se na crni i bijeli.

Bijeli
- pakovanje u vrećama od 170 litara komprimiranog treseta.
Karakterizira ga velika moć upijanja, 10-15 puta veća od vlastite težine suhog.

Također ima i visoku kiselost koja se kreće pH 3,5-4,2. Najčešće se primjenjuje za uzgoj crnogorice i drugih acidofilnih biljaka (Azalea, Rododendron, idr.).

Bijeli treset je posve organskog sastava i sadrži tek tragove hranjivih mineralnih tvari, pa se pozitivno djelovanje bijelog treseta bez hranjiva sastoji u poboljšanju vodnog režima, zračne propusnosti tla i zakiseljavanja alkalnih zemljišta, za koju namjenu ga i mi koristimo u svojim proizvodima.

Crni
Dovoz i prodaja u rasutom stanju od 30 do 40 metara kubnih po pošiljci, ovisno o vlažnosti (težini).

Crni treset u svom sastavu posjeduje veće količine mineralnih tvari koje su pogodne za rast biljaka.

Kiselost mu se kreće pH 6, 5-7, 2 tako da je i po tom svojstvu pogodan za uzgoj većine biljaka kojima odgovara neutralna ili slabo alkalna reakcija.

Mi ga u svojoj proizvodnji koristimo kao bazu za izradu namjenskih supstrata.

 

ON line narudžba
 
   
170 litara
Ersek on line