Ersek on line


HUMOVIT

GLISNJAK

TRESET
 

GLISNJAK / LUMBRIKAL
PRIRODNO EKOLOŠKO GNOJIVO

Glistal ( lumbrihumus) je visokovrijedno organsko gnojivo, dobiveno iz stajskog gnoja radom crvenih kalifornijskih glista.

Mrvičave je strukture, tamne boje i bez mirisa.

Prošavši kroz organizam glista organski se otpaci razlažu na osnovne elemente koje biljke mogu direktno usvojiti.

Prednost je glistala u odnosu na ostale vrste gnojiva u pozitivnom djelovanju na biljke kroz bioregulativno djelovanje humificirane organske tvari., prehrambeno djelovanje i mikro i makroelemenata i meliorativno djelovanje mikroorganizama na tlo.

Glistal je zbog povoljnog djelovanja nezamjenjiv u uzgoju zdravih biljaka i proizvodnji visoko vrijedne hrane.

Uporabom glistala zaustavlja se degeneracija tla i vraća mu se mikrobiološka kvaliteta.

Gnojenje glistalom je investicija u iduće godine, zbog produženog djelovanja na tlo.

Biljke iz glistala koriste skoro 100% hranjivih tvari, odnosno, ovo gnojivo ima sve što je biljci potrebno.

Glistal ubrzava pravilnu razmjenu tvari u biljkama, razgranjuje korijen i potiče prehranu biljaka u nepovoljnim uvjetima- omogučuje maksimalno korištenje hranjivih tvari iz tla.

Predsjetveno gnojenje glistalom osigurava ravnomjerno nicanje i inicijalni rast svih uzgajanih biljaka.

Uporabom glistala stimulira se rast i razgranatost biljaka. On značajno povećava rodnost poljodjelskih usjeva. Plodovi ranije zore, ljepšeg su izgleda i ukusa, bolje kvalitete, zdraviji su i sadrže veći postotak vitamina.

Glistal ima široku primjenu: koristi se kao sastavni dio supstrata za proizvodnju sadnica. Idealna je komponenta supstrata za ožiljavanje sadnica i rast hortikulturnih biljaka.

U poljodjelstvu i povrtlarstvu služi kao osnovno i startno gnojivo u proljeće, a u prehrani voćki i vonove loze kao osnovno gnojivo, kao i za prehranjivanje tokom vegetacije.

ON line narudžba
   
3 / 5 / 10 / 20 / 50 litara
Ersek on line